მთავარი
ჩვენს
შესახებ
სიახლეები
პორტფოლიო
სერვისები
კლიენტები

ფასი (1 თვე აშშ დოლარში დღგ–ს ჩათვლით)

250 გაშვება დღეში 15–20 წამიანი რგოლი

ფასი (1 თვე აშშ დოლარში დღგ–ს ჩათვლით)1

250 გაშვება დღეში 15–20 წამიანი რგოლი1